Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lin Mei Kuang

Cổ đông lớn VKC

Mã CK: VKC

Vị trí : 389

Vị trí năm ngoái: 432

Tài sản: 27,563

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lin Mei Kuang
Vị trí:
Cổ đông lớn VKC
Giới tính:
Nam
CMND:
132562201
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam