Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Xuân Nghĩa

Chủ tịch HĐQT NHP

Mã CK: NHP

Vị trí : 245

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 50,497

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam