Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Vũ Hoàng

Chủ tịch HĐQT SII - Chủ tịch HĐQT LGC - Chủ tịch HĐQT CII

Mã CK: CII

Vị trí : 426

Vị trí năm ngoái: 864

Tài sản: 22,926

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam