Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Việt Linh

Con ông Lê Văn Lớ_Tổng giám đốc DHT - Chủ tịch HĐQT DHT

Mã CK: DHT

Vị trí : 497

Vị trí năm ngoái: 443

Tài sản: 18,779

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Việt Linh
Vị trí:
CON ông Lê Văn Lớ
Giới tính:
Nam
CMND:
012225947
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam