Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Văn Thủy

Ủy viên HĐQT ASM; Em ông Lê Thanh Thuấn_Chủ tịch HĐQT ASM - Tổng giám đốc ASM - Ủy viên HĐQT DAT - Chủ tịch HĐQT IDI

Mã CK: ASM
IDI

Vị trí : 489

Vị trí năm ngoái: 984

Tài sản: 19,145

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam