Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Văn Lành

Cổ đông lớn SDU

Mã CK: SDU

Vị trí : 407

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 25,162

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam