Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Tuấn Anh

Con ông Lê Thanh Thuấn_Chủ tịch HĐQT ASM - Tổng giám đốc ASM - Ủy viên HĐQT DAT - Chủ tịch HĐQT IDI

Mã CK: ASM
DAT

Vị trí : 92

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 151,800

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam