Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Trọng Hiếu

Ủy viên HĐQT CLW - Tổng giám đốc CLW

Mã CK: CLW

Vị trí : 381

Vị trí năm ngoái: 6582

Tài sản: 28,027

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam