Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Tiến Phan

Cổ đông lớn TMT

Mã CK: TMT

Vị trí : 154

Vị trí năm ngoái: 334

Tài sản: 83,274

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam