Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Thị Tường Vân

Thành viên BKS NET

Mã CK: NET

Vị trí : 418

Vị trí năm ngoái: 799

Tài sản: 23,763

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Thị Tường Vân
Vị trí:
Thành viên Ban kiểm soát NET
Giới tính:
Nữ
CMND:
162254332
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam