Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Thị Thùy Linh

Ủy viên HĐQT SDV; Em ông Nguyễn Thanh Đông_Tổng giám đốc MAS - Chủ tịch HĐQT MAS

Mã CK: MAS

Vị trí : 410

Vị trí năm ngoái: 519

Tài sản: 24,664

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam