Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Thị Thúy Hải

Vợ ông Đặng Quốc Dũng_Ủy viên HĐQT NTP

Mã CK: NTP

Vị trí : 58

Vị trí năm ngoái: 65

Tài sản: 265,834

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam