Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Thị Thanh Tâm

Phó TGĐ CLW - Ủy viên HĐQT CLW

Mã CK: CLW

Vị trí : 379

Vị trí năm ngoái: 6220

Tài sản: 28,037

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam