Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Thị Lan

Cổ đông lớn TH1

Mã CK: TH1

Vị trí : 231

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 53,605

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam