Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Thị Kim Yến

Ủy viên HĐQT RAL

Mã CK: RAL

Vị trí : 137

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 94,967

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam