Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Quốc Thắng

Cổ đông lớn RIC

Mã CK: RIC

Vị trí : 182

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 70,361

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam