Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Quang Bình

Cổ đông lớn CTX

Mã CK: CTX

Vị trí : 145

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 87,733

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam