Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Ngọc Tú

Tổng giám đốc CMT - Ủy viên HĐQT CMT

Mã CK: CMT

Vị trí : 466

Vị trí năm ngoái: 556

Tài sản: 20,224

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam