Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Ngọc Ánh

Phó TGĐ HLG; Vợ ông Phạm Phúc Toại_Chủ tịch HĐQT HLG

Mã CK: HLG

Vị trí : 171

Vị trí năm ngoái: 199

Tài sản: 74,005

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Ngọc Ánh
Vị trí:
VỢ ông Phạm Phúc Toại
Giới tính:
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn HLG
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam