Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Minh Hà

Chủ tịch HĐQT TV1

Mã CK: TV1

Vị trí : 322

Vị trí năm ngoái: 314

Tài sản: 35,250

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Minh Hà
Vị trí:
Kế toán trưởng TV1 - Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1
Giới tính:
Nam
CMND:
012469723
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
25/12/1958
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
hệ 10/10
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân tài chính Tài chính - Kế toán
Chức vụ hiện tại:
Kế toán trưởng TV1 - Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam