Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Kỳ Phùng

Người CBTT LDG - Chủ tịch HĐQT LDG

Mã CK: LDG

Vị trí : 122

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 110,108

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam