Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Kim Thu

Mẹ ông Vũ Đình Nhân_Tổng giám đốc CDO - Chủ tịch HĐQT CDO

Mã CK: CDO

Vị trí : 451

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 20,960

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam