Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Hồng Nam

Cổ đông lớn API

Mã CK: API

Vị trí : 367

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 29,126

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam