Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Hải An

Em bà Lê Thị Hoàng Yến_Ủy viên HĐQT PDC

Mã CK: PDC

Vị trí : 296

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 38,630

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam