Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Duy Hiệp

Ủy viên HĐQT HAH - Tổng giám đốc TMS - Phó Chủ tịch HĐQT TMS - Ủy viên HĐQT VNF

Mã CK: HAH
TMS

Vị trí : 239

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 51,932

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam