Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Đình Hưng

Cổ đông lớn RAL

Mã CK: RAL

Vị trí : 223

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 58,034

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam