Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lê Anh Tuấn

Ủy viên HĐQT VSA

Mã CK: VSA

Vị trí : 439

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 21,696

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam