Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lâm Thị Thanh Bích

Cổ đông lớn DRH

Mã CK: DRH

Vị trí : 486

Vị trí năm ngoái: 1001

Tài sản: 19,210

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam