Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lâm Thị Mai

Ủy viên HĐQT NHC; Vợ ông Nguyễn Đức Thuân_Ủy viên HĐQT VPS

Mã CK: NHC
VPS

Vị trí : 334

Vị trí năm ngoái: 866

Tài sản: 34,328

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam