Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lâm Quang Thái

Ủy viên HĐQT GMC

Mã CK: GMC

Vị trí : 188

Vị trí năm ngoái: 150

Tài sản: 67,233

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lâm Quang Thái
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị VDN
Giới tính:
Nam
CMND:
023930608
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị VDN
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam