Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lâm Mẫu Diệp

Vợ ông Võ Phú Đức_Ủy viên HĐQT VHC

Mã CK: VHC

Vị trí : 115

Vị trí năm ngoái: 84

Tài sản: 119,124

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lâm Mẫu Diệp
Vị trí:
VỢ ông Võ Phú Đức
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn VHC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Võ Phú Đức Chồng 16,520
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam