Dữ liệu tổng hợp bởi:

Kan Chan Hong Christopher

Cổ đông lớn PAN

Mã CK: PAN

Vị trí : 333

Vị trí năm ngoái: 322

Tài sản: 34,417

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam