Dữ liệu tổng hợp bởi:

Huỳnh Thị Mai Dung

Ủy viên HĐQT API - Ủy viên HĐQT APS; Vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng_Tổng giám đốc APS - Chủ tịch HĐQT APS - Ủy viên HĐQT IDJ - Chủ tịch HĐQT API

Mã CK: API
APS
CSC

Vị trí : 361

Vị trí năm ngoái: 340

Tài sản: 30,300

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Huỳnh Thị Mai Dung
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị API
Giới tính:
Nữ
CMND:
011816683
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
27552
Nơi sinh:
Quê quán:
Quảng Nam
Địa chỉ thường trú:
65B Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị API
Chức vụ tại tổ chức khác:
Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Đỗ Lăng Chồng 55,993
Nguyễn Thị Bổn Mẹ đẻ
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam