Dữ liệu tổng hợp bởi:

Huỳnh Minh Thảo

Ủy viên HĐQT TMS

Mã CK: TMS

Vị trí : 445

Vị trí năm ngoái: 666

Tài sản: 21,327

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam