Dữ liệu tổng hợp bởi:

Huỳnh Bích Ngọc

Phó Chủ tịch HĐQT SCR; Mẹ ông Đặng Hồng Anh_Chủ tịch HĐQT SCR

Mã CK: BHS
SBT
SCR

Vị trí : 206

Vị trí năm ngoái: 279

Tài sản: 63,776

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam