Dữ liệu tổng hợp bởi:

Hoàng Văn Quang

Chủ tịch HĐQT DXP

Mã CK: DXP

Vị trí : 130

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 99,370

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam