Dữ liệu tổng hợp bởi:

Hoàng Thị Phương Điều

Vợ ông Nguyễn Văn Tô_Phó Chủ tịch HĐQT HDG

Mã CK: HDG

Vị trí : 222

Vị trí năm ngoái: 171

Tài sản: 58,287

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Hoàng Thị Phương Điều
Vị trí:
VỢ ông Nguyễn Văn Tô
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn HDG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Văn Tô Chồng 66,825
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam