Dữ liệu tổng hợp bởi:

Hồ Xuân Năng

Chủ tịch HĐQT VCS - Tổng giám đốc VCS

Mã CK: VCS

Vị trí : 394

Vị trí năm ngoái: 696

Tài sản: 26,850

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam