Dữ liệu tổng hợp bởi:

Hồ Văn Trung

Ủy viên HĐQT TFC

Mã CK: TFC

Vị trí : 213

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 61,041

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam