Dữ liệu tổng hợp bởi:

Hồ Văn Lâm

Ủy viên HĐQT CLW

Mã CK: CLW

Vị trí : 383

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 28,013

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam