Dữ liệu tổng hợp bởi:

Hồ Phi Hải

Cổ đông lớn NTP

Mã CK: NTP

Vị trí : 66

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 224,490

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam