Dữ liệu tổng hợp bởi:

Hồ Phi Hải

Ủy viên HĐQT RDP

Mã CK: RDP

Vị trí : 429

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 22,751

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam