Dữ liệu tổng hợp bởi:

Hà Tiểu Anh

Kế toán trưởng CTD

Mã CK: CTD

Vị trí : 220

Vị trí năm ngoái: 402

Tài sản: 58,772

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam