Dữ liệu tổng hợp bởi:

Hà Quang Tuấn

Tổng giám đốc HNM - Chủ tịch HĐQT HNM

Mã CK: HNM

Vị trí : 291

Vị trí năm ngoái: 809

Tài sản: 38,938

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam