Dữ liệu tổng hợp bởi:

Hà Nguyệt Nhi

Chủ tịch HĐQT SKG

Mã CK: SKG

Vị trí : 116

Vị trí năm ngoái: 167

Tài sản: 116,957

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam