Dữ liệu tổng hợp bởi:

Dương Thị Ngọc Trinh

Mẹ ông Mai Hoài Anh_Phó TGĐ VNM

Mã CK: VNM

Vị trí : 430

Vị trí năm ngoái: 541

Tài sản: 22,644

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Dương Thị Ngọc Trinh
Vị trí:
MẸ ông Mai Hoài Anh
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Mai Hoài Anh Con 20,564

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam