Dữ liệu tổng hợp bởi:

Dương Thị Huệ

Cổ đông lớn VFR

Mã CK: VFR

Vị trí : 256

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 47,722

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam