Dữ liệu tổng hợp bởi:

Dương Quang Lư

Tổng giám đốc HKB (đã thôi nhiệm) - Chủ tịch HĐQT HKB

Mã CK: HKB

Vị trí : 234

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 53,280

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam