Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đồng Thị Lan

Cổ đông lớn CTX

Mã CK: CTX

Vị trí : 478

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 19,600

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam