Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đoàn Văn Bình

Chủ tịch HĐQT CEO

Mã CK: CEO

Vị trí : 57

Vị trí năm ngoái: 114

Tài sản: 280,800

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam